Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Zipfocus 6.2.02

Zipfocus là tiện ích nhỏ, portable, có khả năng nén và giải nén phù hợp cho mục đích sử dụng đơn giản và khôi phục từ việc sao lưu dữ liệu.

Link download : http://www.skaro.net/cgi-bin/counters/unicounter.pl?name=zipfocus_dldeliver=http://www.skaro.net/zip-reader/zipfocus.exe

Nguồn: http://download.com.vn/zipfocus-6-2-02/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)