Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Zarathustra đã nói như thế

“Zarathustra đã nói như thế” viết về cuộc hóa thân của tinh thần con người. Tinh thần biến thành con lạc đà, lạc đà hóa thành con sư tử và sau cùng, sư tử biến hóa thành đứa trẻ.

Lạc đà biểu trưng cho thời kì tôn sùng và gửi gắm niềm tin vào các lí tưởng, kiên nhẫn tiếp nhận những giá trị lưu truyền, sư tử là biểu trưng cho sự đỗ vỡ niềm tin, cho thời kỳ của tinh thần tự do và sự trải nghiệm của chủ nghĩa hư vô; đứa trẻ biểu trưng cho thời kì tinh thần tìm cách khắc phục chủ nghĩa hư vô, cất lên tiếng vâng thuận mệnh đối với cuộc sống và sự khởi đầu cho một niềm tin mới.

Hướng dẫn

Định dạng này có thể xem trên các thiết bị đọc sách điện tử di động như iPad, iPhone, iPod touch, Kindle, Sony Reader, thiết bị Android… với nhiều phần mềm hỗ trợ đọc ePub như:

  • Phần mềm hỗ trợ đọc ePub miễn phí trên Windows: Calibre
  • Phần mềm hỗ trợ đọc ePub trên thiết bị Android: Google Play Books
  • Phần mềm hỗ trợ đọc ePub trên thiết bị iPad/iPhone/iPod: iBooks

Link download : https://www.dropbox.com/s/s4bov8ee0ac75u2/Zarathustra-da-noi-nhu-the-Friedrich-Nietzsche.epub

Nguồn: http://download.com.vn/docs/zarathustra-da-noi-nhu-the/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)