Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

YBK Pro

YBK (hoặc Your Brothers Keeper) là một cách đơn giản và nhanh chóng để thu thập và lưu trữ tất cả các mật khẩu của bạn để đăng nhập trang web, đăng nhập email và bất kỳ thông tin tên truy cập khác mà bạn muốn lưu trữ.

Ngày nay hầu hết các công ty cho bạn đăng ký với tên truy cập và mật khẩu chỉ để bạn có thể tải về phần mềm của họ, nhưng bây giờ bạn có thể lưu trữ chúng ngay mà không cần phải viết chúng trên một mảnh giấy.

Link download : http://usbersoft.com/Downloads/YBK.zip

Nguồn: http://download.com.vn/ybk-pro/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)