Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

XP Firewall Commander

XP Firewall Commander 4.1 phiên bản dành cho Windows XP và Vista được thiết kế một giao diện nguời dùng rất thân thiện và dễ sử dụng. Chương trình xây dựng một tường lửa nhằm giúp bạn ngăn cản việc thêm vào hay tháo gỡ các ngoại lệ của các chương trình hay dịch vụ để họ có thể nhận được lưu lượng truy cập đến. Nếu bạn không muốn sử dụng ngoại lệ, bạn vẫn có thể xem các trang Web, gửi và nhận tin nhắn,e-mail,hoặc sử dụng hệ thống tin nhắn. XP Firewall Commander cho phép bạn có thêm một công cụ để kết nối và giao tiếp – sử dụng UDP hoặc TCP.

Phiên bản XP Firewall Commander cho phép giảm sự hoạt động của CPU.

Link download : http://www.bestsecuritytips.com/downloads/XP-Firewall-Commander-setup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/xp-firewall-commander/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)