Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

XlsToDB2

XlsToDB2 một công cụ chuyển đổi dữ liệu DBA lập trình cơ sở dữ liệu nhập dữ liệu Excel sang cơ sở dữ liệu DB2.

Trực quan cấu hình dễ dàng chỉ cần bấm con chuột.

Lưu và nạp thông số, cho phép bạn lặp lại công việc của mình một cách dễ dàng.

Hiển thị tiến độ, thời gian dự toán.

– Xem trước và  kết quả nhìn thấy ngay lập tức.

An Nhiên (theo Cnet)

Link download : http://www.withdata.com/down/XlsToDB2.exe

Nguồn: http://download.com.vn/xlstodb2/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)