Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

WP Security Scan

WP Security sẽ quét các phần cài đặt của WordPress để tìm những lỗi bảo mật và đưa ra các đề xuất để bạn khắc phục. Plug-in còn kiểm tra mức độ an toàn của mật khẩu, quyền hạn truy cập tập tin, độ bảo mật cơ sở dữ liệu cũng như có tùy chọn để ẩn đi thông tin phiên bản của WordPress ở trang chủ. Đây là chức năng hay mà trước nay các blogger thường phải thực hiện thủ công.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/File/Bao mat/wp-security-scan.zip

Nguồn: http://download.com.vn/wp-security-scan/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)