Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Wood Task Manager For Android

Wood Task Manager có thể theo dõi và tắt các tiến trình đang chạy trên hệ thống. Được sử dụng để giải phóng bộ nhớ, tiết kiệm pin và tăng tốc cho điện thoại – máy tính bảng của bạn.

Các tính năng chính:

– Xem các tiến trình đang chạy trên hệ thống.

– Xem việc sử dụng CPU cho mỗi tiến trình trong thời gian thực.

– Xem việc sử dụng bộ nhớ cho mỗi tiến trình trong thời gian thực.

– Xem loại tiến trình.

– Xem thông tin chi tiết về tiến trình.

– Xem việc sử dụng bộ nhớ trên điện thoại và máy tính bảng.

– Sắp xếp theo tên, kiểu, sử dụng CPU, sử dụng bộ nhớ.

– Lựa chọn các tiến trình để tắt.

– Tắt tất cả các tiến trình đã mở khóa chỉ với một lần chạm.

Wood Task Manager For Android

Tuyết Mai

Link download : https://market.android.com/details?id=com.gannicus.android.woodtaskmanager

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/wood-task-manager-for-android/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)