Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

WinDjView 1.0.3

WinDjView là một chương trình xem DjVu nhanh, nhỏ và mạnh mẽ cho Windows với giao diện dạng tab, kéo và các tùy chọn in ấn nâng cao. Nó sử dụng miễn phí thư viện DjVuLibre để decode tài liệu DjVu. DjVu là một định dạng web, trung tâm phần mềm và nền tảng cho các phân phối các tài liệu và hình ảnh.

Link download : http://kent.dl.sourceforge.net/project/windjview/WinDjView/1.0.3/WinDjView-1.0.3-Setup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/data+file/more+data+file/12944_windjview-1-0-3.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)