Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Win32.Worm.Delf.NCZ Removal Tool

Win32.Worm.Delf.NCZ Removal Tool là một công cụ hữu ích được thiết kế để giúp bạn thoát khỏi sự lây nhiễm của phần mềm độc hại. 

Link download : http://download.bitdefender.com/resources/files/Download/en/AntiWin32.Worm.Delf.NCZ-en.exe

Nguồn: http://download.com.vn/win32-worm-delf-ncz-removal-tool/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)