Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

WG-Screensaver Creator 1.0

Với WG-Screensaver Creator 1.0 (WGSC 1.0), bạn sẽ có thể nhanh chóng tạo cho mình một screensaver ưng ý để “khoe sắc” những bức ảnh đẹp và đoạn phim flash (SWF) ấn tượng. Phần mềm rất đơn giản, hỗ trợ các tập tin phổ dụng BMP/JPG/GIF/SWF.

Hướng dẫn

Sau khi download, bạn nhắp kép tập tin WG_Screensaver_Creator_1.0.msi để cài đặt rồi kích hoạt chương trình từ trình đơn Start/Programs/WG Screensaver Creator. Khi hộp thoại SelectLangForm xuất hiện, bạn chọn English rồi nhấn OK để làm việc với giao diện tiếng Anh. Cửa sổ tương tác của WGSC 1.0 mở ra với các thành phần sau:

– Nút Add File(s): Đưa vào các tập tin.

– Nút Add Folder: Xác định thư mục.

– Nút Remove: Gỡ bỏ một tập tin.

– Nút Clear All: Xóa tất cả tập tin khỏi danh sách.

– Khung Image Size: Giữ kích thước gốc của tập tin (Original Size) hay bung vừa màn hình (Fit to Screen).

– Khung Transition Interval (sec): Định thời gian chuyển đổi giữa các tập tin (tính bằng giây).

– Khung Background Color: Chọn màu nền.

– Khung Screensaver Name: Đặt tên cho trình bảo vệ màn hình sắp tạo.

– Nút Preview Screensaver: Xem thử screensaver.

– Nút Create Screensaver: Tiến hành tạo trình bảo vệ màn hình. Sau khi tạo xong, trình bảo vệ màn hình sẽ được đưa ngay vào thẻ Screen Saver của hộp thoại Display Properties để bạn lựa chọn và áp dụng.

Theo Báo Cần Thơ

Link download : http://www.webgraffiti.it/wg-screensaver/dowload/WG_Screensaver_Creator_1.0.msi

Nguồn: http://download.com.vn/wg-screensaver-creator-1-0/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)