Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Webshots MG

Webshots MG là một ứng dụng nhỏ và tiện dụng cho phép bạn chụp ảnh trên các trang web mà bạn mong muốn một cách nhanh chóng. Webshots MG còn cung cấp khả năng lưu ảnh chụp của bạn dưới dạng hình ảnh PNG.

Yêu cầu: Sử dụng phần mềm Adobe AIR.

Webshots MG 

Tuyết Mai (Theo Softpedia)

Link download : http://www.mogam.ch/software/downloads/apps/Webshots.air

Nguồn: http://download.com.vn/webshots-mg/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)