Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

WampServer 2.0f

WampServer 2.0f là công cụ lập trình web động với: Apache, MySQL , PHP…

WampServer là một gói gồm :
· Apache
· MySQL
· PHP
· phpMyAdmin
· SQLiteManager

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thiện

Link download : http://kent.dl.sourceforge.net/sourceforge/wampserver/WampServer2.0f.exe

Nguồn: http://download.com.vn/developer+tools+ide/editor+ide/10501_wampserver-2-0f.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)