Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

VSEncryptor (64-bit)

VSEncryptor 1.4.3.285 là một chương trình dễ sử dụng để mã hóa văn bản và file một cách đơn giản. Bạn có thể mã hóa bất kỳ tập tin hoặc văn bản nào mà bạn chọn. Để truy cập lại các tập tin (hoặc văn bản), bạn cần truy cập vào mật khẩu mà bạn sử dụng trong khi mã hóa.

VSEncryptor là một giải pháp nghiêm trọng, nhưng tại cùng một thời điểm sẽ dễ dàng sử dụng và không yêu cầu bất kỳ nền tảng kỹ thuật nào – chỉ cần chọn bất kỳ tập tin (hoặc loại văn bản) và chọn ‘Encrypt’ – hoặc chỉ cần kéo các tập tin vào hộp biên tập thích hợp.

VSEncryptor hỗ trợ một loạt các thuật toán mã hóa bao gồm AES-128, AES-192, AES-256, RC2, RC4, DES và Triple DES.

VSEncryptor

Phương Lan

Link download : http://www.lokibit.com/download/vsencryptor/VSEncryptor_Setup_x64.exe

Nguồn: http://download.com.vn/vsencryptor-64-bit/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)