Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

VistaGlazz 1.3

VistaGlazz là một ứng dụng có thể dễ dàng thay đổi cài đặt Windows Vista của bạn để sử dụng những phong cách quen thuộc và thay đổi phong cách Aero của bạn để sử dụng hiệu ứng gương trên Windows.

Link download : http://www.codegazer.com/downloads/VistaGlazzSetup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/vistaglazz-1-3/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)