Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Vista User Account Control

Norton User Account Control, một download miễn phí (mang tính thí nghiệm) của Norton Labs hãng Symantec, đã cung cấp một số trợ giúp cho người dùng Vista, đó chính là khả năng thay thế UAC cũ bằng một phiên bản ít bị xâm nhập nhân bản hơn, tùy chọn ‘Don’t Ask Me Again’ và các thông tin chi tiết hữu dụng mang tính chất cảnh báo bảo mật.

Link download : http://www.nortonlabs.com/inthelab/uac.php

Nguồn: http://download.com.vn/vista-user-account-control/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)