Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

VideoBox Free for iOS

VideoBox Free for iOS là chương trình download và phát video tối ưu hóa trên iPhone/iPad.

VideoBox Free for iOS

Tính năng:

  • Chế độ xem xoay ngang và dọc
  • Bảo vệ dữ liệu bằng mật khẩu
  • Thay đổi tên, sao chép, di chuyển và xóa video
  • Tạo, thay đổi tên, sao chép, di chuyển và xóa thư mục video
  • Nhập/xuất video từ/đến Photo Album
  • Trình phát video
  • Trình duyệt web
  • Trình quản lý download
  • Chia sẻ file
  • Lưu video 

Minh Lộc

Link download : http://itunes.apple.com/vn/app/free-video-downloader-player/id518302620?mt=8

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/videobox-free-for-ios/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)