Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Video Music Downloader Lite for iOS

Video Music Downloader Lite for iOS hỗ trợ download dễ dàng bất kỳ file audio và video từ web tới iPhone/iPad.

Trình duyệt web:

 • Nhấn và giữ để download
 • Quản lý đánh dấu

Quản lý download:

 • Tốc độ download cực nhanh
 • Tạm dừng, tiếp tục và xóa download
 • Hỗ trợ download không giới hạn
 • Tiếp tục download file bị gián đoạn

Video Music Downloader Lite for iOS

Quản lý file:

 • Hỗ trợ thư mục và thư mục con
 • Di chuyển, thay đổi tên và xóa file
 • Sắp xếp file theo tên, kích cỡ và ngày tháng
 • Sắp xếp file theo thứ tự tăng hoặc giảm dần
 • Sao chép video đã download vào Photo Roll

Quản lý Playlist:

 • Tạo và xóa playlist
 • Tạo playlist cá nhân bằng cách chọn file trong thư mục
 • Thêm file vào playlist
 • Sắp xếp lại playlist

Trình phát:

 • Phát cả thư mục dưới dạng playlist
 • Lặp và phát ngẫu nhiên
 • Chế độ phát trên màn hình nền/khóa màn hình 

Minh Lộc

Link download : http://itunes.apple.com/us/app/video-music-downloader-lite/id545958045?mt=8

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/video-music-downloader-lite-for-ios/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)