Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Video Magic for iPad

Video Magic for iPad là ứng dụng bộ lọc video cho iPad.

Video Magic bao gồm các bộ lọc thời gian thực như: hiệu ứng độc đáo, hiệu ứng màu, hiệu ứng mỏng…

Hiệu ứng độc đáo như: Evil Look, Mosaic, Stretch, Mirror Left/Right, Mirror Up/Down, Mirror Four-way, Spiral, Wave1, Wave2, Squeeze, ConvexLens, ConcaveLens (12 hiệu ứng).

Hiệu ứng màu như: Grayscale, Sepia, RedEye, Cartoon, Sketch, Charcoal, Lomo, Pencil Sketch, Pastel Sketch, X-Ray, Inversion, Brightness, GreenEye, Contrast, Old, Color channel switch(R-G, R-B, G-B) (18 hiệu ứng).

Minh Lộc

Link download : http://itunes.apple.com/us/app/video-magic-for-ipad/id528217883?mt=8

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/video-magic-for-ipad/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)