Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

User Picture Enhanced

User Picture Enhanced – Công cụ giúp thay đổi hình ảnh hiển thị mặc định của người dùng.

Ứng dụng Net này có khả năng thêm hoặc loại bỏ hình ảnh hiển thị mặc định của người dùng. Nó thêm ảnh bằng cách sử dụng công cụ ảnh màn hình có thể định lại kích thước ảnh. Cũng có một lựa chọn để nhập một vài hình ảnh pre-shot.

User Picture Enhanced

vungoan

Link download : http://nchc.dl.sourceforge.net/project/userpicture/UPE1_Release.zip

Nguồn: http://download.com.vn/user-picture-enhanced/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)