Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Universal Extractor 1.6

Hiện tại, ngoài .zip, các chuẩn định dạng nén khác, chẳng hạn như .rar, .7z, v.v… cũng đang được chuộng dùng để chia sẻ dữ liệu trên Internet. Tuy nhiên, không phải tất cả những trình nén tương ứng với chúng đều có thể giải nén theo kiểu liên thông.

Một số chuẩn định dạng bắt buộc người dùng phải sử dụng đúng công cụ của nó thì mới có thể mở được nội dung. Thay vì phải cài đặt và sử dụng nhiều trình nén khác nhau, bạn chỉ cần khai thác sức mạnh liên thông định dạng của Universal Extractor là đã có thể xử lý được mọi chuẩn định dạng nén.

Ngoài ra, tiện ích độc đáo này còn cho phép bạn trích xuất toàn bộ nội dung của những tập tin đóng gói dưới dạng trình cài đặt (chẳng hạn như .msi và thậm chí cả .exe) bất kể nó đã được nén bằng phương pháp gì. Universal Extractor rất dễ sử dụng và tỏ ra linh hoạt trong cách giải nén tập tin (từ giao diện tương tác của nó hoặc thông qua menu ngữ cảnh của Windows Explorer).

Hướng dẫn

1. Giải nén tập tin từ menu ngữ cảnh của Windows Explorer: Cài đặt Universal Extractor, từ màn hình desktop, bạn hãy nhắp chuột phải lên nút Start, chọn Explore, tìm đến địa điểm lưu trữ của tập tin nén mà bạn cần giải nén, nhắp chuột phải lên biểu tượng của tập tin này rồi lựa chọn 1 trong 3 phương thức giải nén bao gồm giải nén tập tin hiện hành vào một thư mục cụ thể do bạn chỉ định (UniExtract Files…), giải nén tập tin hiện hành tại thư mục hiện hành (UniExtract Here) hoặc giải nén tập tin hiện hành vào thư mục con của thư mục hiện hành (UniExtract to Subdir).

2. Giải nén tập tin từ giao diện tương tác của chương trình: Từ màn hình desktop, bạn hãy nhắp chuột lên nút Start, chọn All Programs rồi đến Universal Extractor. Giao diện tương tác của chương trình sẽ xuất hiện. Hãy nhắp chuột lên nút… nằm ngang mục Archive/Installer to extract, tìm đến địa điểm lưu trữ của tập tin nén mà bạn cần giải nén, nhắp chuột lên biểu tượng của tập tin này, chọn mục Open, nhắp chuột lên nút… nằm ngang mục Destination directory, xác lập thư mục mà bạn muốn dùng làm nơi lưu trữ cho tất cả những tập tin sắp được xả nén từ tập tin nói trên rồi chọn OK 2 lần.

Link download : http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=56951t=4i=1

Nguồn: http://download.com.vn/data+file/more+data+file/5059_universal-extractor-1-6.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)