Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

TwitterPasswordDecryptor

TwitterPasswordDecryptor là một tiện ích được thiết kế để phục hồi mật khẩu Twitter. Đăng nhập credentails cho trang web truy cập để người dùng không phải nhớ và nhập mật khẩu mỗi lần.

Mỗi trình duyệt web sử dụng cơ chế mã hóa độc quyền của riêng mình để lưu trữ các mật khẩu tài khoản đăng nhập bao gồm cả Twitter passwords.TwitterPasswordDecryptor tự động thu thập dữ liệu trong các trình duyệt và ngay lập tức thu hồi tất cả các lưu trữ mật khẩu Twitter.

TwitterPasswordDecryptor hiện hỗ trợ phục hồi của các mật khẩu tài khoản Twitter được lưu trữ trong các trình duyệt Internet phổ biến: IE (các phiên bản 4-8), Friefox, Google Chrome, Opera Browser.


Link download : http://m1.download.com.vn/Data/File/Internet/2010/12/TwitterPasswordDecryptor.zip

Nguồn: http://download.com.vn/twitterpassworddecryptor/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)