Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

TweakStar 2.3

TweakStar là ứng dụng tinh chỉnh Windows thông minh, đáng tin cậy nhưng dễ sử dụng. Nó cung cấp một giải pháp hướng kết quả trong điều chỉnh hệ thống máy tính tới hiệu suất tối ưu, linh hoạt và độ tin cậy tối đa cho mỗi người dùng. TweakStar cũng có thể giúp bạn tối ưu các thiết đặt trình duyệt và hiệu suất hệ thống nói chung.

Một số tính năng của chương trình:

– Cho phép bạn tinh chỉnh hệ thống và các cài đặt phần cứng
– Cung cấp một loạt các tinh chỉnh về tùy chỉnh và cấu hình các ứng dụng
– Độ tin cậy, linh hoạt, tương thích của chương trình được đảm bảo

(theo TweakStar)

Link download : http://tweakstar.com/download/TweakStarInstaller.exe

Nguồn: http://download.com.vn/tweakstar-2-3/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)