Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

TuneWiki for Windows

Bạn là một “tín đồ” trung thành của âm nhạc. Trên chiếc iPhone của bạn luôn đầy ắp nhạc số đủ các thể loại. Nếu bạn vừa nghe nhạc mà vừa có dòng lyric (lời bài hát) hiện lên thì thật thú vị phải không? Điều này có thể thực hiện dễ dàng trên chương trình TuneWiki 1.0. Chương trình này giúp bạn tìm kiếm lyric trên mạng rồi đưa trực tiếp luôn vào bài hát của bạn. Mỗi lần bạn bật bài hát đó lên là lời bài hát tự động chạy song song.

Bạn lựa chọn bài hát hoặc bài hát theo nghệ sĩ thể hiện trong danh sách. Sau đó, bạn chọn tên bài hát đó để tìm kiếm Album art và lyric.

Chương trình sẽ tự động họat động và thực hiện việc ghép vào bài hát của bạn. Sau khi thực hiện xong thì chương trình có thể chạy luôn bài hát này để bạn nghe thử. Bạn chọn phần Now Playing nếu muốn. Các nút chức năng khi chạy nhạc vẫn như thông thường, không có gì thay đổi.


 

Link download : http://www.tunewiki.com/download/desktop/TuneWiki_Installer.exe

Nguồn: http://download.com.vn/more+software+tools/39515_tunewiki-for-windows.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)