Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Tunebooth Player for iOS 1.1

Tunebooth Player for iOS là trình phát nhạc thông minh cho iPhone/iPad.

Tunebooth Player hỗ trợ điều khiển phát nhạc toàn diện, điều hướng dễ dàng trong thư viện nhạc trên giao diện tuyệt đẹp và tiện ích.

Tunebooth Player for iOS

Tính năng:

  • Quản lý bài hát kế tiếp bằng danh sách nhạc
  • Điều khiển phát nhạc và danh sách tiếp theo trên màn hình
  • Thiết lập danh sách phát nhạc hiện thời bằng cách chọn thiết lập trước, itunes hoặc playlist tùy chỉnh
  • Phát nhạc tức thời mà không ảnh hưởng playlist được chọn
  • Điều khiển phát nhạc bằng tay
  • Bộ điều khiển âm lượng 

Minh Lộc

Link download : http://itunes.apple.com/us/app/tunebooth-player/id500529032?mt=8

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/mp3-audio-video/tunebooth-player-for-ios/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)