Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Tag Archives: ứng dụng windows 8

Đọc sách miễn phí trên windows 8 với Freda

 Freda Ứng dụng đọc sách miễn phí có thể coi là tốt nhất trên Windows 8. Phần mềm có nhiều lựa chọn cho phép đồng bộ tài khoản từ Kindle của Amazon hay Nook của Barnes & Noble Nook. Freda đọc...

Ứng dụng vẽ hình trên windows 8 với Fresh Paint

Nếu đang dùng Windows 8 trên MTB màn hình cảm ứng, Fresh Paint là ứng dụng tuyệt vời mà bạn nên thử. Được Microsoft viết ra nhằm demo sức mạnh cảm ứng trên Windows 8, tuy nhiên, vượt ra ngoài...