Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Tag Archives: Super Hexagon

Thử nghiệm Super Hexagon

Tiền thân của Super Hexagon là một tựa game Flash đơn giản trên nền web được tạo bởi Terry Cavanagh, người đã từng sáng tạo ra trò chơi VVVVVV khá nổi tiếng trên hệ máy Nes trước đây. Một...