Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Tag Archives: OS X

Trình duyệt OS X bị Trojan chèn quảng cáo vào

Loại malware này giả dạng thành phần mềm nhằm lây nhiễm vào trình duyệt cũng như website mà người dùng đang xem. Quảng cáo do trojan chèn vào trình duyệt (phần bôi đỏ). Ảnh: TNW. Phần mềm độc...

Tặng bộ 6 ứng dụng có giá trị tổng cộng là 90 USD

Như để chào đón sự kiện thường niên Black Friday (ngày lễ mua sắm đại hạ giá của người Mỹ), trang AppyFridays đã tặng không bộ 6 ứng dụng có giá trị tổng cộng là 90 USD cho người dùng....