Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Tag Archives: nhanh và đẹp

Cách xử lý ảnh hàng loạt nhanh và đẹp

 Photoshop vẫn là phần mềm xử lý ảnh hậu kỳ hàng đầu hiện nay với nhiều tùy chọn cao cấp, một trong số đó là Photoshop Action. Thông thường để chỉnh sửa hậu kỳ, người chụp có xu hướng...