Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Tag Archives: mã hóa dữ liệu với BoxCryptor

Mã hóa dữ liệu trên android với BoxCryptor

Truy cập dữ liệu được mã hóa trên Dropbox với BoxCryptor Dịch vụ lưu trữ dám mây Dropbox thường được người dùng sử dụng để lưu trữ các dữ liệu quan trọng của mình trên một ổ đĩa từ...