Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Tag Archives: lộ phiên bản windows blue

Những hình ảnh đầu tiên về Windows Blue

Phiên bản kế tục Windows 8 cho phép hiển thị 4 cửa sổ cùng lúc, sắp xếp các ô ứng dụng nhỏ hơn trên màn hình Modern UI giống Windows Phone 8. Phiên bản thử nghiệm sớm của Windows Blue đã bị...