Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Tag Archives: HTC chụp ảnh đẹp

HTC One bản chính thức sẽ chụp ảnh đẹp hơn

Phần mềm cập nhật vào tháng 4 khi máy bán ra sẽ giúp các bức hình chụp từ One có độ chi tiết cao hơn và khử nhiễu tốt hơn trong ánh sáng yếu. Trong các bài đánh giá mới nhất về chiếc HTC...