Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Tag Archives: Freda

Đọc sách miễn phí trên windows 8 với Freda

 Freda Ứng dụng đọc sách miễn phí có thể coi là tốt nhất trên Windows 8. Phần mềm có nhiều lựa chọn cho phép đồng bộ tài khoản từ Kindle của Amazon hay Nook của Barnes & Noble Nook. Freda đọc...