Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Tag Archives: dễ sửa chữa với Blackberry Z10

Blackberry Z10 dễ sửa chữa

iFixit, công ty chuyên “mổ bụng” thiết bị điện tử, đánh giá cao smartphone Z10 mới từ BlackBerry vì dễ sửa chữa, đặc tính hiếm thấy ở smartphone ngày nay. iFixit cho Z10 điểm 8/10 về mức độ...