Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Tag Archives: công nghệ trong google glasses

Cách thức hoạt động của google glasses

Bạn chỉ cần dùng các cử chỉ liên quan tới đầu, tay và giọng nói để điều khiển các tính năng trên kính thông minh của Google.  Trong sự kiện The South by Southwest (hay còn gọi tắt là SXSW, nội...