Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Tag Archives: công nghệ chỉnh sửa ảnh

Công nghệ mới giúp xóa người trong clip

Nghiên cứu mới giúp loại bỏ người hoặc vật thể chuyển động không mong muốn trong video chuẩn HD mà vẫn giữ được khung cảnh nguyên dạng.  Phần mềm inpainting mới do viện Max Planck nghiên...