Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Tag Archives: biểu mẫu

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

VnDoc.com xin giới thiệu Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được lập căn cứ vào Bộ luật dân sự và luật doanh nghiệp cũng như nhu cầu giữa bên mua và bên bán nhằm thỏa thuận việc chuyển...

Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước

VnDoc.com xin giới thiệu Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước được ban hành kèm theo Thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính.  BẢNG PHÂN BỔ KHẤU...

Mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa trang thiết bị văn phòng

Mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa trang thiết bị văn phòng là phiếu do người sử dụng tài sản lập nhằm thông báo về tình trạng tài sản và yêu cầu sửa chữa trang thiết bị trong văn phòng với...

Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT

VnDoc.com xin giới thiệu Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT trong trường hợp bị mất, rách, hỏng đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ BHYT để thuận tiện...

Mẫu giấy giới thiệu đăng ký xe máy

VnDoc.com xin giới thiệu Mẫu giấy giới thiệu để đăng ký xe máy dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng gửi đến công an các quận huyện để hoàn thành thủ tục đăng ký xe dành cho...

Mẫu quyết định cử đi đào tạo

VnDoc.com xin giới thiệu Mẫu quyết định cử đi đào tạo được lập căn cứ vào nhu cầu cần thiết cũng như nguyện vọng của cá nhân và đề nghị của Trưởng phòng tổ chức nhân sự, quyết...

Công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

VnDoc.com xin giới thiệu văn bản số 1066/BXD-KTXD về việc công bố mẫu hợp đồng tư vấn  giám sát thi công xây dựng công trình. Tải Mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Kính...

Mẫu số 02/PHLP: Tờ khai quyết toán phí, lệ phí

VnDoc.com xin giới thiệu Mẫu số 02/PHLP: Tờ khai quyết toán phí, lệ phí (dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước) ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011...

Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

VnDoc.com xin giới thiệu Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý...

Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ dùng cho cá nhân

VnDoc.com xin giới thiệu Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ dùng cho cá nhân  dựa trên  Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. CỘNG...

Bảng mô tả công việc nhân viên nhân sự

VnDoc.com xin giới thiệu Mẫu mô tả công việc vị trí nhân viên nhân sự trong một doanh nghiệp với quyền hạn và nghĩa vụ, trách nhiệm trong công việc thực tế phải làm những gì và làm như thế...

Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng

VnDoc.com xin giới thiệu Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng ban hành theo  Quyết định số: số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Nơi mở...

Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình

VnDoc.com xin giới thiệu Mẫu hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình xây dựng giữa chủ đầu tư và đơn vị khảo sát với một số điều khoản được quy định trong hợp đồng. CỘNG HÒA...

Thông tin ứng viên dự tuyển

Để viết một lá đơn xin việc khiến nhà tuyển dụng thấy được sự chuyên nghiệp cũng như những khả năng kinh nghiệm của bạn, thì việc bạn viết một lá đơn xin việc trên đó trình bày đầy...

Phiếu đề nghị mượn hồ sơ

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Phiếu đề nghị mượn hồ sơ được thực hiện theo đúng quy trình quản lý hồ sơ của đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu. Sau khi làm đơn đề nghị, đơn vị cung cấp...

Đơn xin thực tập

Bạn đang muốn xin thực tập tại doanh nghiệp, công ty nào đó để chuẩn bị cho đề án nghiên cứu luận văn tốt nghiệp của mình. VnDoc.com giới thiệu tới bạn đọc mẫu Đơn xin thực tập để...

Mẫu tờ khai thu nộp phí lệ phí

Download.com.vn xin giới thiệu Tờ khai thu nộp phí, lệ phí dùng  cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước được Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của...

Mẫu Quyết định của Công ty cổ phần

Download.com.vn xin giới thiệu Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/ hoặc thành lập mới chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong trường hợp doanh nghiệp thay...

Mẫu bảng đánh giá kết quả thử việc

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu bảng đánh giá kết quả thử việc được thực hiện dành cho ứng viên tổng kết sau một quá trình làm việc ở công ty. PHIẾU ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỬ VIỆC Họ...

Quy định quản lý nhân sự

Download.com.vn xin giới thiệu Quy chế quản lý nhân sự là sự thể hiện những quy định cụ thể về tiền lương, tiền thưởng… được xây dựng dựa trên điều lệ của doanh nghiệp, ngành...