Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Tag Archives: bảo mật dữ liệu

Lock a folder giúp bảo vệ dữ liệu hiệu quả

LocK-A-FoLdeR không chỉ giúp bạn mã hóa và bảo vệ những dữ liệu quan trọng hay riêng tư có trên máy tính của mình, mà bên cạnh đó còn giúp giải quyết những hậu quả do vi rút để lại, khiến...

Phần mềm bảo mật dữ liệu hoàn hảo FlashCrypt

FlashCrypt đảm bảo tính bảo mật dữ liệu rất tốt, chương trình miễn phí này cho phép bạn khóa bất kỳ thư mục nào trên máy tính của bạn với thuật toán AES 256-bit chỉ thông qua vài cú nhấp...