Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Tonido for Linux

Tonido là một nền tảng mở rộng, được xây dựng để chia sẻ file, cung cấp một loạt các ứng dụng bao gồm hình ảnh, Webshare, Jukebox.

Tonido Photos và Tonido Workspace  sử dụng các mạng P2P để trực tiếp đồng bộ hóa hình ảnh và dữ liệu không gian làm việc giữa các thành viên trong một P2P Tonido Group.

Link download : http://www.tonido.com/download.php?TonidoSetup_i686.deb

Nguồn: http://download.com.vn/linux/tonido-for-linux/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)