Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Tờ khai thuế môn bài mới (thông tư 28)

Tờ khai thuế môn bài mới (thông tư 28)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính thuế: năm …………..

[02] Lần đầu ……………….. [03] Bổ sung lần thứ ………………..

[04] Người nộp thuế :………………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………….

[06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..

[07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/Thành phố: …………………………………..

[09] Điện thoại: ………………… [10] Fax: ……………… [11] Email: ……………………..

[12] Đại lý thuế (nếu có) :………………………………………………………………………….

[13] Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………..

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: ……………………………………

[17] Điện thoại: ………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ……………………..

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………………ngày …………………………….

 

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Link download : http://server1.rada.vn/data/file/2014/Thang08/07/Monbai(TT28).pdf

Nguồn: http://download.com.vn/docs/to-khai-thue-mon-bai-moi-thong-tu-28/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)