Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

The Web Blocker

The Web Blocker 2.7 là một chương trình phần mềm giúp quản lý việc truy cập Internet và sử dụng máy tính hữu dụng, dễ dàng trong việc sử dụng. Nếu bạn muốn khóa Myspace hay Facebook? The Web Blocker có thể khóa bất cứ site nào trên Internet chỉ qua một kích chuột. Trẻ nhà bạn có lạm dụng Internet để xem các đoạn video khiêu dâm trên mạng không? The Web Blocker có thể khóa YouTube và các site khác cho phép xem các đoạn video không thích hợp. Ứng dụng có thể khóa bất cứ website nào trên Internet theo cơ sở người dùng. Bạn có thể quản lý bộ lọc Internet để khóa hàng triệu website qua một kích chuột. Điều này cho phép nó dễ dàng khóa các nội dung người lớn (các nội dung khiêu dâm). Sư dụng danh sách khóa được load trước gồm có các trò chơi, mạng xã hội, các trang game trực tuyến. Ngoài ra phần mềm cho phép bạn kiểm tra lịch sử Internet trên cơ sở mỗi người dùng, cho phép xây dựng, lưu trữ và tùy chỉnh danh sách khóa chặn các website.

The Web Blocker

Link download : http://www.thewebblocker.com/Install%20The%20Web%20Blocker.zip

Nguồn: http://download.com.vn/security+firewall+tools/24082_the-web-blocker.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)