Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Task Manager + For Android

Task Manager + tắt các tiết trình không cần thiết hoặc không dùng đến nữa giúp điện thoại Android của bạn chạy nhanh hơn, mượt hơn và tiết kiệm pin hơn.

Một số tính năng chính:

– Tắt các tiến trình/tác vụ/dịch vụ rất nhanh chóng.

– Hỗ trợ tắt theo nhóm.

– Hiển thị trạng thái bộ nhớ hiện tại.

– Hiển thị các tiến trình gần đây, bao gồm cả tên và trạng thái chạy.

– Phân loại theo tên ứng dụng và kích thước bộ nhớ.

– Xem chi tiết ứng dụng.

– Chuyển giữa các ứng dụng.

– Gỡ bỏ các ứng dụng.

– Xác định các ứng dụng quan trọng.

– Tự động tối ưu.

Task Manager + For Android

Tuyết Mai

Link download : https://market.android.com/details?id=com.isnowstudio.taskmanager

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/manage-mobi/42934_task-manager-for-android.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)