Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

SysExporter (64-bit)

SysExporter 1.52 là một tiện ích cho phép bạn trích xuất thông tin được lưu trong các đối tượng dạng danh sách, dạng cây, các hộp lựa chọn, các text box, … của bất kì ứng dụng nào đang chạy và lưu nó thành file text, HTML hoặc XML.

Với SysExporter, bạn có thể lấy được danh sách các file nằm trong một file nén đang mở bởi WinZip hay 7-zip, lấy danh sách các file trong một thư mục, xem log các sự kiện của Windows, lấy danh sách email và contact trong Outlook Express, lấy danh sách các giá trị của một khóa trong Registry,…

 

Link download : http://www.nirsoft.net/utils/sysexp-x64.zip

Nguồn: http://download.com.vn/sysexporter-64-bit/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)