Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

SuperShredder

SuperShredder cho bạn khả năng xóa các file bằng cách sử dụng không chỉ các phương pháp chung như Gutmann và NISPOM (DoD), mà còn có thể được tùy chỉnh để bạn có hiệu suất và khả năng bảo mật cần thiết.

Nó có thể nhận các file thông qua việc kéo thả vào ứng dụng hoặc biểu tượng, chọn các file từ bên trong chương trình, dòng lệnh, và thậm chí có thể bổ sung thêm một đường tắt vào menu ‘Send To’ bên trong Windows Explorer chính vì vậy đơn giản hóa việc xóa các file theo một kiểu mẫu an toàn và thuận tiện.

Link download : http://downloads.pcworld.com/pub/new/utilities/security/shredi.exe

Nguồn: http://download.com.vn/supershredder/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)