Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

StorageVIEW

StorageVIEW cung cấp khả năng phân tích gần như ngay lập tức độ trễ của đường dẫn trong cơ sở hạ tầng VM, gồm có tốp 5 đường dẫn host/datastore với độ trễ cao nhất, liệt kê các VM có liên quan với các đường dẫn có độ trễ cao này, cung cấp thông tin về thông lượng cho mỗi VM trong đường dẫn có độ trễ cao, tập hợp các kết quả cho các cặp datastore/host còn lại và hỗ trợ NFS, iSCSI, và Fibre Channel.

Link download : http://vkernel.public.downloads.exe.s3.amazonaws.com/StorageVIEW/VKernelStorageVIEW.msi

Nguồn: http://download.com.vn/storageview/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)