Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Stop Reading! 0.5

Stop Reading! là một ứng dụng giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách đọc văn bản tiếng Anh thành tiếng.

Phần mềm này sử dụng công nghệ tổng hợp giọng nói để đọc bất cứ văn bản tiếng Anh nào mà bạn muốn.

Ban chỉ cần dán hoặc gõ văn bản lên trên cửa sổ chính của chương trình và nó sẽ đọc cho bạn.

Giọng nói của người giúp dễ dàng thay thế những bài đọc văn bản dài nhàm chán. Không cần đọc văn bản của bạn thêm nữa, thay vào đó hãy lắng nghe chúng!

Stop Reading

Bé Ngoan

Link download : http://lipocodes.com/StopReading/Setup.zip

Nguồn: http://download.com.vn/more+software+tools/50463_stop-reading.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)