Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Startup Guard

Startup Guard 3.31 là một công cụ miễn phí, dễ dàng để lựa chọn những chương trình mà cho phép chạy khi khởi động Windows. Bạn có thể chỉ định những ứng dụng được duyệt, đóng những cái không mong muốn hoặc tìm hiểu thêm về những gì chưa biết. Startup Guard nắm bắt những bản ghi khởi động mới, nên thậm chí bạn có thể gỡ bỏ virus hay spyware.

Bạn có thể vô hiệu hóa những tiến trình hệ thống không mong muốn để máy tính có được hiệu suất tối đa. Startup Guard bao gồm chức năng “Undo” để quay lại bất kỳ thay đổi nào bạn đã thực hiện. Bạn sẽ nhận được thông tin đầy đủ về tất cả chương trình mà khởi động tự động trên máy tính của bạn. Nếu bạn không chắc chắn chương trình của bạn có đang chạy – Startup Guard sẽ cung cấp cho bạn các liên kết để giúp bạn đưa ra một quyết định.

Startup Guard

Link download : http://privacyroot.com/software/setups/setup_startup_guard.exe

Nguồn: http://download.com.vn/startup-guard/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)