Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Startup Cleaner For Android

Startup Cleaner hiển thị danh sách tất cả các ứng dụng khởi động. Qua đó, bạn dễ dàng tắt các ứng dụng không cần thiết trong danh sách giúp cải thiện tốc độ cho điện thoại.

Một số tính năng chính:

– Hiển thị tất cả danh sách các ứng dụng khởi động (đối với người sử dụng hệ thống).

– Quản lý ứng dụng khởi động (xem chi tiết/gỡ bỏ/tìm kiếm).

– Cải thiện tốc độ cho điện thoại của bạn.

– Hỗ trợ Android 1.5 trở lên.

 Startup Cleaner For Android

Tuyết Mai

Link download : https://market.android.com/details?id=com.bright.startup2

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/startup-cleaner-for-android/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)