Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Spyware Terminator Database Update

Nếu bạn muốn tải cơ sở dữ liệu Spyware Terminator của phần mềm mà không cần phải tải tập tin cập nhật ứng dụng, chỉ cần nhấp vào liên kết tải về và giải nén các file tải về vào thư mục “Spyware Terminator”.

Nếu bạn sử dụng phiên bản 2.2 hoặc cao hơn, trích xuất các tập tin tải về vào C- Documents and Settings- All Users- Application Data- Spyware Terminator (Windows XP) hoặc chương trình C- data- Spyware Terminator (Windows Vista). Các cơ sở dữ liệu Spyware Terminator sẽ cho phép bạn có được các bản cập nhật mới nhất và tự cài đặt chúng.

An Nhiên (theo softpedia)

Link download : http://www.spywareterminator.com/dnl/files/1/bin_stdata_pack.cab

Nguồn: http://download.com.vn/spyware-terminator-database-update/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)