Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Spyrix Personal Monitor 1.5

Spyrix Personal Monitor là phần mềm cho phép ghi lại chi tiết tất cả hoạt động của người dùng.

Với phần mềm này, bạn sẽ biết được những gì mà con bạn đang làm khi ngồi máy tính. Chương trình này cũng rất hữu ích cho những người sử dụng lao động để kiểm soát việc sử dụng thời gian làm việc, giám sát màn hình máy tính và rò rỉ thông tin thương mại.

Spyrix Personal Monitor

Tính năng:

  • Chế độ ẩn
  • Ghi lại tổ hợp phím (bao gồm cả mật khẩu), ảnh chụp màn hình của các ứng dụng chạy
  • Giám sát mọi hoạt động trên Internet bao gồm cả mạng xã hội như Facebook, Google Plus, Twitter, Linkedin, Online chats 20+ IM Messengers (gồm Skype, Google Talk, ICQ and Windows Live Messenger)
  • Giám sát các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo
  • Gửi bản ghi qua email, FTP, LAN
  • Chụp ảnh màn hình
  • Báo cáo hoạt động của người dùng cho bạn nhờ các từ khóa cảnh báo

Bé Ngoan

Link download : http://www.spyrix.com/download/spm_setup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/windows/security+firewall+tools/spyrix-personal-monitor/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)