Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Spy Extractor Pro 4.2.0.352

Spy Extractor Pro là một phần mềm diệt spyware, adware, gỡ bỏ malware hoàn toàn miễn phí. Chương trình này sẽ phát hiện và loại bỏ spyware, adware, malware, các phần mềm gây hại và những nguy cơ khác.

Cơ sở dữ liệu của Spy Extractor Pro chứa hơn 55000 lời định nghĩa spyware / adware / malware.

Giao diện chính

Link download : http://www.tipdownload.com/Spy-Extractor-AntiSpyware-Pro_74427/download.html

Nguồn: http://download.com.vn/spy-extractor-pro-4-2-0-352/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)